Historie

Het monumentaal, verticaal gericht herenhuis Beukbergen is een rijksmonument en gebouwd in representatieve old colonial style wat is geïnspireerd op de Engelse landhuisbouw met neobarok detaillering en opvallend materiaalgebruik, zoals stalen ramen. Er bestaat een karakteristieke relatie van het gebouw via het terras, talud en grasveld met het landschapspark.
De buitenplaats bezit nog de zeventiende-eeuwse rasterverkaveling.Het verkavelingpatroon dat aan weerszijden van de Amersfoortseweg is gelegen en dat in 1652-1653 is aangelegd, vormt een bijzonder ontginningspatroon op zandgronden. De verkaveling is gebaseerd op rechthoeken (rechthoeken zijn kenmerkend voor de Barok, terwijl vierkanten dat zijn voor de Renaissance).

Gedeelten van dit verkavelingpatroon maken deel uit van de Warande van Vollenhove, Dijnselburg, Oud-Zandbergen en Beukbergen.Het huis is gesitueerd in de oorspronkelijke zichtas. Deze zichtas loopt aan de overzijde van de Amersfoortseweg door het midden van het overbos en kruist buiten het terrein de zeer lange zichtas van Slot Zeist.