Organisatie

De Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht is eigenaar van landgoed Beukbergen. De stichting is onlosmakelijk verbonden met de Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht en heeft sinds haar oprichting een goede en langdurige relatie met het Ministerie van Defensie in het algemeen en met de Diensten Geestelijke Verzorging in het bijzonder. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie sinds jaar en dag is gehuisvest op het landgoed. Het landgoed staat daarnaast open voor alle overige ministeries en overheden. In overleg kunnen ook particulieren gebruik maken van de faciliteiten op het landgoed.

De stichting kent een Algemeen- en een Dagelijks bestuur met leden afkomstig uit de politiek, Defensie en het bedrijfsleven. De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft een directeur en 16 medewerkers in dienst voor de facilitaire dienstverlening op het landgoed.

Links

DGV (Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie)
https://www.dgv.nl/

Documenten